3-komponentowy detal z formy

3-komponentowy detal z formy

forma kappe (1)

3-komponentowy detal z jednej formy.

Już na etapie konstrukcji formy  dążymy do wydajnej i niezawodnej produkcji.

Projekt obejmował wykonanie dokumentacji oraz formy wtryskowej. Na produkowany detal plastikowy składają się trzy komponenty termoplastyczne – TPE, PC oraz PMMA, które formowane są w jednym narzędziu. Transfer elementów między gniazdami do obtrysku realizowany jest automatycznie przy pomocy robota. Zaproponowane i wdrożone przez nas rozwiązanie zastąpiło poprzedni, mniej efektywny proces produkcyjny. Dotychczas stosowane dwa  osobne narzędzia (w tym jednego z obracaną stałą połówką) zastąpiliśmy jednym. Pozwoliło to na skrócenie procesu produkcyjnego oraz znacząco poprawiło jakość wytwarzanych elementów.

Narzędzie zaprojektowane jest według obowiązujących standardów i obecnych wymagań branży  przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wkłady formujące wykonano z hartowanej stali. Wtrysk komponentów PMMA i TPE realizowany jest przez dodatkowe agregaty mocowane do stałej połówki formy po stronie operatora i przeciwnej.