Объявления

07/06/2016 Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor form wtryskowych. Konstruktor form wtryskowych


17/05/2016 Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor mechanik. Konstruktor mechanik


10/05/2016 Informacja o wyniku postępowania


29/04/2016 Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie wykonania  usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji. Projekt „Pozyskanie nowych zagranicznych rynków zbytu produktów firmy KART – kolejny krok w rozwoju firmy” jest planowany do realizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP I Etap”, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Treść zapytania ofertowego oraz załączników dostępna jest na stronie internetowej http://www.kart.com.pl/ oraz http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 ZAPYTANIE OFERTOWE 2 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji Załącznik nr 4 Formularz potwierdzający doświadczenie Oferenta załącznik nr 5 Formularz potwierdzający kooperację w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji