Linia do obcinania filtrów papierosowych

Linia do obcinania filtrów papierosowych

Linia do obcinania filtrów papierosowych została w całości wyprodukowana i uruchomiona przez KarT spółka z o. o., włączając w to projekt konstrukcji mechanicznej, opracowanie koncepcji sterowania, projekt i wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie części mechanicznych, montaż oraz uruchomienie u klienta.

Składa się ona z szeregu urządzeń łączących się w jeden ciąg. Realizowanym procesem jest odzyskanie tytoniu z paczek papierosów, który odbywa się poprzez przecięcie paczki z papierosami w miejscu styku tytoniu z filtrem, a następnie oddzieleniu części z filtrami od części z tytoniem, wytrząchnięciu zawartości z opakowań na transporter i posegregowaniu w trzech oddzielnych pojemnikach tytoniu, filtrów i opakowań. Odzyskany tytoń w bibułkach przekazywany jest do dalszej obróbki w zakładzie.

W skład linii do obcinania filtrów papierosowych wchodzą: popychacz paczek z systemem wizyjnym, transporter taśmowy, pionowa piła taśmowa, przewrotka, przenośnik wibracyjny, przenośnik taśmowy, przesiewacz końcowy.

Maszyna wykonana jest jako konstrukcja modułowa. Poszczególne moduły zbudowane są na stalowych ramach nośnych z osłonami uchylnymi części roboczych. Wyposażona jest w instalację elektryczną zasilaną z sieci 3×400 V AC oraz pneumatyczną zasilaną sprężonym powietrzem o ciśnieniu 6 barów. Linia posiada jeden zintegrowany układ sterowania.

Obsługa linii sprowadza się do załadowania kasety wypełnionej paczkami ułożonymi w rządach. Cały rząd paczek przepychany jest cyklicznie do strefy roboczej za pomocą popychacza. Kluczowym elementem jest sprawdzenie czy wszystkie paczki ułożone są w taki sam sposób, tzn. zorientowane filtrami w tą samą stronę, aby zapobiec dostaniu się filtrów do końcowego pojemnika z tytoniem. Układ sprawdzający orientację paczki zrealizowany jest na dwóch czujnikach wizyjnych FQ2. Wykrycie niepoprawnie ułożonej paczki w ciągu powoduje zatrzymanie pracy popychacza i wypchnięcie jej za pomocą ruchomego trzpienia napędzanego liniowym siłownikiem pneumatycznym. Po usunięciu wadliwie zorientowanej paczki popychacz kontynuuje pracę przepychając dalej cały rząd do strefy buforowej, skąd trafiają do przenośnika taśmowego, który jednostajnym ruchem podaje produkt do komory cięcia. Tam paczki przecinane są na pionowej pile taśmowej. Część przeciętej paczki z filtrami przepychana jest dalej do odpowiedniego pojemnika na odpady, część z tytoniem przewracana jest otworem do dołu, a jej zawartość wytrząchiwana z opakowań w przenośniku wibracyjnym na przenośnik taśmowy. Tytoń w bibułkach transportowany jest do zbiornika i przeznaczany do dalszej obróbki w zakładzie, a puste opakowania trafiają do kolejnego zbiornika jako odpad.