Ogłoszenia

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor form wtryskowych.

Konstruktor form wtryskowych


Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor mechanik.

Konstruktor mechanik


W związku z planowanym do realizacji projektem  w ramach Projektu grantowego pt.: „Granty na badania i innowacje” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usługi badawczej zgodnej z przedstawionym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2017/Grant