Ogłoszenia

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor form wtryskowych.

Konstruktor form wtryskowych


Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor mechanik.

Konstruktor mechanik


W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, nr projektu RPO.01.03.00-20-0178/17, Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji firmy KarT w celu wdrożenia nowych innowacyjnych produktów” zwracam się z prośbą o przedstawienie szacowanej wartości zakupu dwóch urządzeń o przedstawionej poniżej specyfikacji.

Szacowanie wartości zamówienia – centrum elektroerozyjne i frezarskie