Ogłoszenia

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor form wtryskowych.

Konstruktor form wtryskowych


Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor mechanik.

Konstruktor mechanik


W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, nr projektu RPO.01.03.00-20-0178/17, Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji firmy KarT w celu wdrożenia nowych innowacyjnych produktów” zwracam się z prośbą o przedstawienie szacowanej wartości zakupu urządzeń o przedstawionej poniżej specyfikacji (spawarka laserowa z wyposażeniem, uniwersalna szlifierka kłowa wraz z wyposażeniem, system do znakowania igłowego, znakowarka laserowa wraz z wyposażeniem).

Szacowanie wartości zamówienia 2_2018


 

W związku z realizowanym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, nr projektu RPO.01.03.00-20-0178/17, Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji firmy KarT w celu wdrożenia nowych innowacyjnych produktów” zwracam się z prośbą o przedstawienie szacowanej wartości zakupu oprogramowania o  przedstawionej poniżej specyfikacji.

Szacowanie wartości zamówienia 3_2018