Ogłoszenia

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor form wtryskowych.

Konstruktor form wtryskowych


Poszukujemy kandydatów na stanowisko Konstruktor mechanik.

Konstruktor mechanik


W związku z realizowanym projektem  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Podziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, nr projektu RPO.01.02.01-20-0007/16, Tytuł projektu: „Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wykonania prototypu zamykarki z innowacyjnym systemem wizyjnym dedykowanego do zastosowania w branży spożywczej” zwracam się z prośbą o przedstawienie szacowanej wartości zakupu materiałów i elementów służących do budowy prototypu o przedstawionej poniżej specyfikacji.

Zapytanie – szacowanie wartości zamówienia – zakup materiałów i elementów służących do budowy prototypu